प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठान

"राज्यको सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार, गुणस्तरीय र जनमुखी स्वास्थ्य सेवा, सम्बृद्धि एबम दिगो बिकासको आधार"

सम्पर्क ठेगाना

स्वास्थ्य कार्यालय, प्युठान
ठेगाना: प्युठान नगरपालिका, वार्ड न. ४ बिजुवार, प्युठान
सम्पर्क टेलिफोन न. ०८६-४६००१०, ४६०४६५, ४६०४५१, ४६०६९०;
फ्याक्स : ०८६-४६००१०
इमेल:healthofficepyuthan@gmail.com
वेब साइट:www.hopyuthan.p5.gov.np